Kim jesteśmy

Zajmujemy się hodowaniem i sprzedażą materiału do wysadzania produktów rolnych, głównie Miscanthus gigantheus (Miskant olbrzymi), wykorzystywanej do bezpośredniego spalania, do produkcji brykietów, pelletów czy bio-etanolu.

Już dłuższy okres czasu skupiamy swoją uwagę na oszczędzaniu energii i odnawianiu źródeł energii do ogrzewania wody dla różnego rodzaju objektów. W tej dziedzinie ciągle więcej walczymy z brakiem biomasy wykorzystywanej jako paliwa. Ten problem staje się co rok trudniejszym. Jednoznacznym rozwiązaniem jest celowo prowadzona uprawa biomasy do celów energetycznych.

Przekonaliśmy się, ze względu na nie wymagającą co do hodowli roślinę, że może sobie ją wyhodować nie tylko rolnik, ale każdy, kto ma interes zaoszczędzić środki finansowe podczas ogrzewania wody. Dalszymi możliwościami jest uprawa tej rośliny z celem wyhodowania i następnie sprzedaży właściwych siewek, czym wielokrotnie pomnoży się włożone środki finansowe.

Jesteśmy przyzwyczajeni udzielić całkowite usługi, usiłujemy klientowi podać wszystkie infomracje z tym związane oraz rady niezbędne do pomyślnego wyhodowania własnego (szybko rosnącego) paliwa czy własnych sadzonek.


Wyhoduj sobie własne paliwo i zostań niezależną osobą od dostawców energii!!
© 2011 SWHG s.r.o