Plony energetyczne

Co musi roślina spełniać, by mogła być wykorzystywana jako energetyczna?
Jednym z postulatów są małe wymagania co do gleby i warunków klimatycznych. Liczy się bowiem, że do hodowania tej rośliny wykorzysta się przestrzeń, która nie nadaje się do hodowania zboża czy innych roślin spożywczych. A więc miejsca w górach, jakimkolwiek sposobem zanieczyszczone lub tylko gleba mniej urodzajna.
Dalszym kryterium jest produktywność rośliny, która nie powinna upaść pod 10t/ha słomy biomasy roślinnej. Przy czym otrzymiemy z nich przynajmniej dziesięć razy tyle energii w stosunku do energi włożonej do produkcji.


MISKANT OLBRZYMI - MISCANTHUS GIGANTEUS

Historia

Pierwotnie roślina pochodzi ze wschodniej Azji (południowa część gór Kurylskich, wschód Rosji, Chiny, Tajwan, Korea, Tajlandia, Polinezja). Miskanta przywieziono do Europy już na początku lat trzydziestych wieku XX jako roślinę ozdobną. Dopiero w roku 1989 rozpoczęto eksperymenty z wykorzystywaniem jej jako odnawialnego źródła energii i materiału do obróbki przemysłowej. Przede wszystkim w Niemczech i Austrii wykonano dużo badań, by doświadczyć jego hodowanie i rozmnażanie się. Obecnie wzrasta popyt po tej roślinie w kraju, i to nie tylko w gronie rolników.

O roślinie

Chodzi o wytrzymałą roślinę, nie wymaga żadnej specjalnej troski, jej hodowanie jest praktycznie bez jakichkolwiek kłopotów. Rozmnaża się wegetatywnie za pomocą podziału kłączy podziemnych (łac. rhizoma). Zwykle sadzonki korzeniowe wysadza się w rozstawie 1x1 m, zależne to jednak jest od jakości gleby (u mniej jakościowej gleby poleca się zasiać 2 sztuki na 1 m2).
Podczas sprzyjających warunków sięga Miskant wysokości 4m. Jest gatunkiem rośliny z rodziny wiechlinowatych. Jest trawą kępową i po 2 - 3 latach z każdego kłącza otrzymie się co najmniej 10 do 20 nowych. Produktywność uprawy za przychylnych warunków wynosi 10 - 30 t/ha s.m. Dobrze wykorzystuje dla siebie energię słoneczną, wodę i materiały odżywcze. Miskant odporny jest wobec mrozu, chorobom i szkodnikom.
Wykorzystanie miskantu jako rośliny energetycznej jest w Republice Czeskiej dozwolone, a wobec jej hodowli nie ma z punktu widzenia wpływów na środowisko naturalne żadnych zastrzeżeń, w odróżnieniu np. od rdestowca. Poszczególne wydziały zajmujące się środowiskiem naturalnym mają pozytywny stosunek do wysiewu tej rośliny; za zmianę kultury (przejście na rośliny energetyczne) nie trzeba płacić żadnych opłat wstępnych ani ryczałtowych.


Bądź w gronie pierwszych!
© 2011 SWHG s.r.o