Wysiew i zbiór plonów

Wysiew

Do wysiewu potrzebny jest najpierw zakup sadzonek korzeniowych, które obecnie kosztują około CZK 10,-- do 15,-- za sztukę (dane na rok 2008). Cena zależna jest od odebranej ilości i jednocześnie od popytu. Termin sadzenia może być w kwietniu, a nawet maju (można powiedzieć, podobnie jak kukurydza). Lepiej jednak zasadzić jak najprędzej, jeżeli warunki na to pozwalają.
Jest rośliną wytrzymałą. Jeżeli będziemy uprawiali ją do celów energetycznych, to miskant powinien być zasadzony najmniej na 10 lat. Trwałość miskantu określa się na około 15 lat.
Pod uprawę Miskantu olbrzymiego można wykorzystać nawet gleby V i VI klasy, jest jednak ważne, by przed zasadzeniem zastosować nawóz.
Miskant olbrzymi można oczywiście uprawiać w glebie po każdej roślinie (na przykład rzepak, zemniaki, miskant) czy zbożach.
Najlepsza ilość sadzonek na jeden hektar to 10 000 do 12 000 sztuk. Podczas sadzenia polecane jest sadzonki korzeniowe trochę popryskać. Mniejszą ilość można sadzić ręcznie, większą zaś mechanicznie za pomocą nieskomplikowanych sadzarek. Takich, które wykorzystuje się np. do sadzenia ziemniaków. Ewentualnie takich sadzarek, które można wykonać we własnym warsztacie (do sporządzenia maszyny Państwu oferujemy instrukcje techniczne).
W pierwszym roku wysadzenia, przed wschodami miskanta, można wykorzystywać mechaniczne niszczenie chwastów, albo zastosować herbicydy totalne. Podczas drugiego i trzeciego roku już nie jest konieczne wykorzystywanie środków do ochrony roślin, ponieważ spadające liście stwarza warstwę ściółki, która tłumi rośnienie chwastów. Oprócz tego dochodzi do nieustannego rozrastania się sadzonek, z których Miskant corok wyrasta. Sadzonki, które zginęły, można w roku następnym zastąpić własnymi wyhodowanymi sadzonkami.


W pierwszym roku Miskant nie powinien być odżywiany przez nawozy. Jeżeli jesteśmy zadowoleni przeciętnymi zyskami (patrz Ekonomika), nie musimy nawozić ani w latach następnych.

Zbiór plonów

Do zbioru plonów można wykorzystać kosiarki listwowe, rotacyjne, silosokombajny, którymi zbiera się kukurydzę w okresie od listopada do marca. Najoszczędniej jest zbierać miskanta po trzech latach (można zbierać nawet po latach dwóch, jednak produkcja suchej masy wynosi mniej niż połowę).
Największy zbiór jest w miesiącu lutym i marcu, kiedy przypuszcza się, że materiał jest dostatecznie suchy do magazynowania (poniżej 20% wilgoci). W ciągu jednej godziny zebrać można 1 hektar (co znaczy, że w ciągu jednej godziny można przesunąć z roli na dwór wszelki opał na okres ogrzewania!).
Miskant nie wrasta głęboko w glebę, a więc likwidowanie rośliny nie jest skomplikowane (wydostanie sadzonek korzeniowych na powierzchnię gleby).

Zabezpiecz sobie akumulowaną energię słoneczną i paliwo przyszłości!
© 2011 SWHG s.r.o