Wykorzystanie

Wykorzystanie produktu:

Zbyt wyprodukowanej biomasy

Bardzo interesujące i efektowne jest wykorzystywanie wyprodukowanej biomasy wprost we własnym gospodarstwie domowym. W dużej ilości wypadków właśnie teraz kończy się trwałość kotłów w gospodarstwach domowych czy też innych zakładach i trzeba je odnowić. Najlepszym rozstrzygnięciem jest zamiana tych kotłów za kotły, które potrafią spalać biomasę, a opał hodować sobie sami na własnym gruncie.

Jedną z możliwości jest zorientowanie się, jakie urządzenia do wykorzystywania biomasy istnieją w bliskiej okolicy (np. kotłownie na biomasę czy brykiety). Następną możliwością jest takie urządzenie sobie wybudować – najlepiej współpracując z gminą czy też innymi jednostkami.

Obecnie rozwija się nowa technologia, podczas której można z celulozy produkować etanol, który ewentualnie wykorzystuje się zamiast benzyny do silnika o zapłonie iskrowym. Idealną rośliną okazał się właśnie miskant (cca 5800 l/ha). W chwili, kiedy ta oto technologia zostanie rozszerzona i będzie wystarczająca ilość samochodów, które będą napędzane mieszaniną benzyny i etanolu, to ogromnie wzrośnie popyt po tej roślinie.

Ze względu na to, że miskant rozrasta się stopniowo powoli (sadzonkami korzeniowymi), jak już zostało powiedziane, niezbędne jest jak najszybciej zabezpieczyć sobie dostatek tej rośliny energetycznej, którą można uprawiać w naszych warunkach klimatycznych.

Niektórzy postępowi i rozsądni rolnicy już taki sposób zrealizowali i są, z powodów zrozumiałych, bardzo zadowoleni. Ponieważ są niezależni od źródła energii i nawet w przyszłości nie muszą mieć żadnych kłopotów co do sankcji emisyjnych powstających podczas spalania węgla.

Niestety większość rolników o takiej możliwości w ogóle nie wie, albo uważa ją za nierealną.

Naszym celem jest udzielić jak najwięcej bezstronnych informacji publiczności o takich możliwościach. Ciągle jednak większość ludzi nie wie nic, albo bardzo mało o tym zagadnieniu. Jest przeto konieczne intensywnie kontynuować "public relations".
© 2011 SWHG s.r.o