Kdo jsme

Zabýváme se pěstováním a prodejem sadebního materiálu energetické plodiny Miscanthus giganteus (Ozdobnice čínské), používané pro přímé spalování, k výrobě briket, pelet.

Již dlouho se specializujeme v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody pro všechny druhy objektů. V tomto oboru se stále více potýkáme s nedostatkem biomasy jako paliva. Tento problém se rok od roku prohlubuje. Jednoznačné řešení je cílené pěstování biomasy pro energetické účely.

Přesvědčili jsme se, že vzhledem k nenáročnosti této rostliny, si jí může vypěstovat nejen profesionální zemědělec, ale každý kdo má zájem uspořit nemalé finanční prostředky při vytápění a ohřevu teplé vody.

Jsme zvyklí poskytovat komplexní služby, snažíme zákazníkovi poskytnout všechny související informace a rady nezbytné k úspěšnému vypěstování vlastního (rychle rostoucího) paliva a vlastního sadebního materiálu.


Vypěstujte si vlastní palivo a staňte se nezávislí na dodávkách energie!!
© 2020 S WHG s.r.o
  Zahájili jsme příjem objednávek sadby pro rok 2020!