Výsadba a sklizeň

Výsadba

Pro sadbu je zapotřebí nejdříve zakoupit kořenové oddenky (viz. ceník). Výsadba probíhá od března do začátku května. Lépe je zasadit co nejdříve, pokud to podmínky dovolují.

Ozdobnici je možné pěstovat na méně kvalitních půdách, je však důležité půdu pro vysazování kvalitně připravit.

Ozdobnici je samozřejmě možno pěstovat po okopaninách (cukrovka, brambory), luskovinách a obilninách.

Optimální množství sazenic na jeden hektar je 10 000 - 12 000 ks. Při výsadbě se doporučujeme kořenové oddenky navlhčit. Menší množství doporučujeme vysazovat ručně, pro větší množství je lepší využít poloautomatizovaný sázeč. Poloautomatizovaný sázeč možno zapůjčit (nutno rezervovat). Případně lze vyrobit vlastní jednoduchý stroj (k výrobě stroje Vám na vyžádání poskytneme technickou dokumentaci). Dále je možno použít upravený sázeč na brambory tzv."babosed".

První rok po vysazení, než se porost zapojí, je možno používat mechanickou regulaci plevelů (např. prutové brány) nebo aplikovat herbicidy. Druhým a třetím rokem není třeba používat prostředky na ochranu rostlin, protože opadávající listová hmota vytváří vrstvu mulče, která potlačuje růst plevelů. Kromě toho dochází k neustálému rozšiřování oddenků, ze kterých ozdobnice každoročně vyrůstá.


V prvním roce by se ozdobnice neměla hnojit vůbec. Pokud se spokojíte s průměrnými výnosy nemusíte hnojit ani v následujících letech.

Sklizeň

Sklizeň je možno provádět samojízdnými sklízecími řezačkami, s kterými se sklízí kukuřice. Dále je možné provést seč žací lištou a balíkovaní. Sklizeň se provádí po zimě (únor, březen), kdy lze předpokládat, že je materiál dostatečně suchý pro skladování (pod 20% vody). Během necelé hodiny je sklizený 1 hektar.

Ozdobnice neprorůstá hluboko do půdy, tudíž konečná likvidace porostu je jednoduchá (vyorání kořenových oddenků na povrch půdy).


Vsaďte včas na akumulovanou sluneční energii a palivo budoucnosti !
© 2019 S WHG s.r.o
  Zahájili jsme příjem objednávek sadby pro rok 2019!