Využití

Využití produktu:

Odbyt vyprodukované biomasy

Velmi zajímavé a efektivní je využívání vypěstované biomasy přímo ve vlastním zemědělském podniku. V řadě případů, dožívají stávající staré uhelné kotle v zemědělských střediscích či jiných zařízeních a je třeba, je nahradit novými. Nejlepším rozhodnutím je náhrada těchto kotlů za kotle na biomasu a palivo si pěstovat sám na vlastním poli.

Jednou z možností je získat přehled o zařízení k využívání biomasy ve svém okolí, např.: kotelny spalující biomasu, briketárny apod. Další možností je takové zařízení postavit - nejlépe ve spolupráci s obcí či jinými subjekty.

V současné době běží vývoj nové technologie, při které lze z celulózy vyrábět ethanol, kterým lze nahradit benzín u zážehových motorů. Ideální rostlinou se ukázala právě ozdobnice (cca. 5800l/ha). Až bude tato technologie rozšířená a bude dostatek vozů, které mohou být poháněny směsí benzínu a ethanolu, vznikne obrovská poptávka po této rostlině.

Vzhledem k tomu že se rozmnožuje poměrně pomalu (kořenovými oddenky), jak již bylo zmíněno, je zapotřebí včas vsadit na tuto energetickou plodinu, která roste v našich podmínkách.

Někteří dynamicky se rozvíjející a rozumní zemědělci již tento způsob realizují a jsou, z pochopitelných důvodů, velmi spokojeni. Jsou totiž zcela nezávislí na palivovém zdroji a mají i do budoucnosti po starostech o případné postihy za emise vznikající spalováním uhlí.

Bohužel, většina zemědělců o této možnosti vůbec neví, nebo ji považuje za nereálnou.

Našim cílem je, poskytovat co nejvíce objektivních informací zemědělské i laické veřejnosti o těchto možnostech, pořád však většina lidí neví nic, nebo jen velmi málo o této problematice. Je proto nezbytné i nadále pokračovat v intenzivní propagační kampani.
© 2019 S WHG s.r.o
  Zahájili jsme příjem objednávek sadby pro rok 2019!