Ozdobnice čínská

Co musí rostlina splňovat, aby mohla být využita jako energetická?
Jedním z požadavků je nenáročnost na složení půdy a klimatické podmínky. Počítá se totiž, že se pro pěstování těchto rostlin použijí lokality, které nejsou vhodné pro pěstování obilí a jiných konzumních rostlin. Čili horské lokality, nějakým způsobem zamořená nebo méně úrodná půda.
Dalším kritériem je výnosnost rostliny, která by neměla klesnout pod 10t/ha sušiny rostlinné biomasy. Přitom z nich získáme alespoň desetkrát tolik energie oproti množství energie vložené do výroby.


OZDOBNICE ČÍNSKÁ - MISCANTHUS GIGANTEUS

Historie

Původně pochází z východní Asie (jižní Kurily, východ Ruska, Čína-Madžursko, Tchán - wan, Korea, Thajsko, Polynesie). Miscanthus se dostal do Evropy už začátkem 30-tých let 20. století jako ozdobná rostlina. Až roku 1989 začaly pokusy s využitím jako obnovitelného zdroje energie a materiálu na průmyslové zpracování. Hlavně v Německu a Rakousku probíhala řada výzkumů jeho pěstování a rozmnožování. V současné době roste poptávka po této plodině v tuzemsku, a to nejen mezi zemědělci.

O rostlině

Jedná se o vytrvalou rostlinu, nevyžaduje žádnou zvláštní péči, její pěstování je prakticky bez starostí. Rozmnožuje se podzemními oddenky (tzv. rhizomy). Obvykle se sadí 1 rhizom do 1 m2, záleží však na kvalitě půdy (u méně kvalitní se doporučuje 1 - 2 ks)
Za příznivých podmínek dosahuje ozdobnice výšky 4m. Botanicky se řadí do čeledi lipnicovité (Poaceae), tribus vousatkovité (Andropogoneae). Oddenek je dřevnatý a za 2 - 3 roky z každého vloženého kořenového oddenku získáte minimálně 10 - 20 nových. Současné odrůdy dosahují za příznivých podmínek výnosu přes 30 tun sušiny z hektaru. Dobře využívá sluneční energii, vodu i živiny. Je odolná proti vymrzání, chorobám a škůdcům, (nejsou žádné známy).
Ozdobnice je v České Republice povolená, jako energetická rostlina, a k jejímu pěstování nejsou z hlediska vlivu na ŽP výhrady, jako je tomu např. u křídlatky. Jednotlivé odbory životního prostředí, se k založení porostu staví kladně, za změnu kultury (přechod k energetickým plodinám) není potřeba platit vstupní ani paušální poplatky.


Buďte mezi prvními!
© 2019 S WHG s.r.o
  Zahájili jsme příjem objednávek sadby pro rok 2019!